Biomekanikk AS

Løpstestprogram - Biorun

Biorun er et tidtakerprogram med en database som lagrer testresultater og personopplysninger. Støttede testtyper er i tilegg til vanlig hurtighetstest: Agilitytest (smidighetstest) og Repetert aksellerasjonstest (fosfattrening). Biorun er kompatibelt med tidtakersystem levert av Brower Timing, JBJ Fritid, sport og helse og Jakobsen Fritid, Sport og Helse.

Produktspesifikasjoner

Støtter testtypene

  • Vanlig sprinttest
  • Agilitytest (smidighetstest). Agilitytest (som bla brukes ved Toppidrettssenteret i Oslo) er en test der testpersonen løper 12,5m, snur og løper 5m tilbake, snur og løper 5m, snur og løper 5m, og snur så for siste gang og løper 12,5m til mål. Det er merket på hvert vendepunkt og ved mål, (3merker). Til sammen løpes 40m. Testen kan også gjennomføres med andre avstander mellom fotocellene.
  • Repetert akseerasjonstest (fosfattrening). Gjentatte løp med forhåndsangitt pause mellom løpene.

Datavisning:
For Vanlig sprinttest og Agilitytest vises passeringstider og gjennomsnittshastigheter .
For Repetert akselerasjonstest vises totaltiden per repetisjon. Henter og sorterer lagret testdata etter klubb, navn, idrett, resultat og/eller dato.
Kan velge å vise: Passeringstider, totaltid, mellomtider, distanse, passeringspunkter, hastigheter, topphastighet og/eller når topphastighet er oppnådd.

Andre funksjoner:
Lagrer data automatisk.
Opptil 15 fotoceller med egendefinerte passeringsavstander.
Eksporterer testdata til .csv som kan åpnes i f.eks. Microsoft Excel og LibreOffice Calc
Testrapportutskrift direkte til utskrift fra resultatvinduet.

Pris kr 7 500 inkl. mva. (kr 6 000 eks. mva.)

Dokumenter

Brukermanual